Συστήματα ΑΜΕΑ

Συστήματα Α.Μ.Ε.Α.

Σε περιπτώσεις Α.Μ.Ε.Α. μελετούμε τις ανάγκες σας και προσφέρουμε αναβατόρι σκάλας ή αναβατόρι κατακόρυφης κίνησης με πλατφόρμα.

Πρόκειται για πιστοποιημένες κατασκευές σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία των μηχανών. Τυχόν παρεμβάσεις και αλλαγές απαιτούν την έκδοση εκ νέου πιστοποιητικού. Η κίνηση γίνεται με μικρή ταχύτητα για λόγους ασφάλειας.

Προσφέρουμε συστήματα και με κλειστές καμπίνες

Δείτε περισσότερα στο Kleemann