Υπηρεσίες

ΜΕΛΕΤΗ

Σχεδιασμός και λύσεις υλοποίησης

Μετά την πρώτη επίσκεψη στο χώρο σας κάνουμε την μελέτη για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες σας. Εξετάζουμε κάθε έργο ξεχωριστά και προσφέρουμε λύσεις αξιόπιστες και οικονομικές.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εγκατάσταση ανελκυστήρων

Μετά την πρώτη επίσκεψη στο χώρο σας κάνουμε την μελέτη για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες σας. Εξετάζουμε κάθε έργο ξεχωριστά και προσφέρουμε λύσεις αξιόπιστες και οικονομικές.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Αναβάθμιση ανελκυστήρων

Η επισκευή και ανακαίνιση των παλιών ανελκυστήρων (ασανσέρ) είναι μια πολύ σημαντική εργασία για εμάς και απαραίτητη διαδικασία για την ασφαλή τους χρήση. Εφαρμόζουμε τις κοινοτικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο για να σας προτείνουμε λύσεις κατάλληλες για την αναβάθμιση του ανελκυστήρα σας είτε αυτή αφορά το αισθητικό κομμάτι (θάλαμος, πόρτες κλπ), είτε τα λειτουργικά μέρη του.

  • Με την επισκευή – ανακαίνιση του ανελκυστήρα σας πετυχαίνουμε:
  • Μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας προς τους χρήστες.
  • Ποιότητα στη λειτουργία και την αισθητική του.
  • Εξοικονόμηση ενέργειας (με την εγκατάσταση πίνακα με inverter κλπ).
  • Δυνατότητα πιστοποίησης και νομιμοποίησης του ανελκυστήρα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Συντήρηση ανελκυστήρων

Είμαστε κοντά σας και μετά την εγκατάσταση του ανελκυστήρα για να σας προσφέρουμε στην καλύτερη τιμή αξιόπιστες υπηρεσίες συντήρησης. Με την ανάθεση της συντήρησης στο γραφείο μας κερδίζετε την επέκταση της εγγύησης για τα μηχανικά μέρη του ανελκυστήρα που έχουμε εγκαταστήσει (αφορά νέες κατασκευές).
Η συντήρηση σε μηνιαία βάση περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή μετακίνηση των χρηστών, τη σωστή λειτουργία των μηχανισμών καθώς και την επέμβαση σε περίπτωση βλάβης (επίσκεψη – έλεγχος - επισκευή αν δεν απαιτούνται νέα ανταλλακτικά) ή εγκλωβισμού ατόμων στο θάλαμο του ανελκυστήρα. Επίσης, τα αναλώσιμα υλικά που απαιτούνται για τη συντήρηση (λιπαντικά – υλικά καθαρισμού) συμπεριλαμβάνονται στο μηνιαίο κόστος.
Προσφέρουμε υπηρεσίες συντήρησης για όλους του κατασκευαστές ανελκυστήρων καθώς και για όλους τους κατασκευαστές πινάκων ανελκυστήρων (ελληνικής προέλευσης, πολυεθνικών).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Συντήρηση ανελκυστήρων

Εάν δεν υπάρχει χώρος εσωτερικά του κτιρίου σας, αλλά η ανάγκη για ένα μέσο κάλυψης υψομετρικών διαφορών είναι μεγάλη, προσφέρουμε λύσεις ανελκυστήρα ή αναβατορίου στον εξωτερικό χώρο με ή χωρίς μεταλλικό φρεάτιο σε οποιαδήποτε διάσταση απαιτείται. Η εταιρεία μας μπορεί να σας δώσει τις λύσεις που χρειάζεστε.

Υπηρεσίες Πιστοποίησης

Μεθοδολογία

Μόλις τελειώσει μια νέα εγκατάσταση ακολουθεί ο αρχικός έλεγχος και η πιστοποίηση του ανελκυστήρα ή μηχανήματος που έχει τοποθετηθεί.
Σε συνεργασία με πιστοποιημένο από το ΕΣΥΔ φορέα ελέγχων ανελκυστήρων σας προσφέρουμε τον αρχικό έλεγχο, την πιστοποίηση καθώς και τον περιοδικό επανέλεγχο που επιβεβαιώνει την ασφάλεια στη χρήση και είναι απαραίτητος σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Κατά τον έλεγχο ο επιθεωρητής μηχανικός εξετάζει όλα τα στοιχεία ασφάλειας του ανελκυστήρα (ή μηχανήματος) και σημειώνει παρατηρήσεις για υλικά που χρειάζονται αντικατάσταση λόγω φθοράς ή λόγω παλαιότητας.
Σημειώνει επίσης τις προσθήκες που πρέπει να γίνουν ώστε ο ανελκυστήρας να εναρμονίζεται με την κείμενη νομοθεσία και να προσφέρει ασφάλεια στους χρήστες.
Αφού αποκατασταθούν οι παρατηρήσεις, ο επιθεωρητής είναι σε θέση να εκδώσει το πιστοποιητικό, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του ανελκυστήρα (ή μηχανήματος) καθώς και η ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού.