Νέα

Νέα ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 81.20 – Αλλαγές στη νομοθεσία του ανελκυστήρα

Πώς τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα επηρεάζουν τις εγκαταστάσεις των νέων ανελκυστήρων

 

Από τον Αύγουστο του 2017, η νέα Ευρωπαϊκή Νόρμα 81.20 και 81.50 θα είναι η μοναδική νόρμα σε χρήση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός EN 81.20 δημοσιεύτηκε το 2014 και τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2016 μαζί με την νέα οδηγία για ανελκυστήρες 2016/33. Από τότε βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, τα παλιά πρότυπα EN 81.1 και EN 81.2 εξακολουθούν να ισχύουν. Η νόρμα EN 81.50 συμπληρώνει την 81.20 περιγράφοντας με λεπτομέρεια τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των μηχανικών μερών του ανελκυστήρα.

Το νέο πρότυπο αντικαθιστά το παλιό σε ένα ενιαίο κείμενο που καλύπτει τους υδραυλικούς, αλλά και τους μηχανικούς ανελκυστήρες. Επηρεάζει νέους ανελκυστήρες σε καινούργια κτήρια στα οποία θα απονεμηθεί το σήμα CE μετά τον Αύγουστο του 2017. Αναμένεται επίσης το πρότυπο αυτό να αποτελέσει τη βάση για ένα πραγματικά παγκόσμιο πρότυπο, στο μέλλον.

Τα υπάρχοντα κτήρια που συμμορφώνονται με τον κανονισμό 81.21, θα παραμείνουν υπό αυτόν τον κανονισμό, ο οποίος δεν έχει ακόμη αναθεωρηθεί, για να ευθυγραμμιστεί με τον 81.20. Αυτό αναμένεται να γίνει αργότερα μέσα στο έτος.

Από πλευράς προϊόντος, η νέα νόρμα φέρνει αρκετές αλλαγές, οι οποίες αναφέρονται παρακάτω εν συντομία.

Θάλαμος

 • Προστατευτικό περβάζι και φωτισμός στην οροφή του θαλάμου μαζί με ισχυρότερη οροφή και ισχυρότερο κάγκελο
 • Πολυστρωματικό γυαλί για τον καθρέφτη
 • Συσκευή επικοινωνίας σύμφωνα με το πρότυπο EN 81.28
 • Απαιτήσεις για την ευφλεκτότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό του θαλάμου
 • Ισχυρότερα τοιχώματα θαλάμου
 • Ισχυρότερη ποδιά θαλάμου
 • Πόρτες
 • Ισχυρότερα κασώματα
 • Ισχυρότερα πάνελ
 • Η πόρτα θαλάμου θα πρέπει να κλειδώνει όταν κινείται ο θάλαμος
 • Γενικά για το μηχανικό μέρος
 • Μεγαλύτεροι χώροι ασφάλειας σε ύψος τελευταίου ορόφου και βάθος πυθμένα
 • Μεγαλύτερη και ισχυρότερη σκάλα
 • Αναθεωρημένη μέθοδος υπολογισμού για προσκρουστήρες, συρματόσχοινα, έμβολα και οδηγούς
 • Η χειραντλία γίνεται υποχρεωτική στις υδραυλικές μονάδες ισχύος
 • Ισχυρότερα τοιχώματα φρεατίου
 • Προστασία του περιβάλλοντος σε περίπτωση διαρροής πετρελαίου στο μηχανοστάσιο


Γενικά για το υδραυλικό μέρος

 • Θερμική προστασία των κινητήρων
 • Ρεβιζιόν στον πυθμένα
 • Προετοιμασία για το γεφύρωμα των κυκλωμάτων ασφαλείας των θυρών ορόφου στον πίνακα
 • Βελτίωση φωτισμού για το φρεάτιο
 • Ενισχυμένη προστασία κυκλωμάτων ρεύματος (RCD)
 • Γενικές διατάξεις για την ποιότητα της καλωδίωσης