Έργα

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ