Έργα

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ